プロダクション東京ドラマハウス所属の俳優は映画、舞台、テレビ、イベントなどに多数出演しています!

タレント / アーティスト

Naruhito Iguchi

Tadashi Hayakawa

Nobuo Okuzawa

Yuji Nakayama

Hideto Kuwahara

Yasuteru Akiyama

Makoto Kawase

Masayuki Kitagaito

Shou Iwai

Yasutoshi Ohtani

Masahiro Asano

Yusuke Miyazawa

Masashi Seo

Toshihiko Ogawa

Oyama Takashi

Hidenori Mitsuoka

Naoharu Fujita

Daijirou Satou

女性俳優

Yukari Hishizu

Yoshie Okudaira

Momoko Horikoshi

Kaori Kadota

Hana Shimizu

Touko Shima

Ikumi Naka

Aiko Wakasa

Megumi Kuno

Sachiko Goto

Sanae Yoshimoto

Aya Takahashi

Natsumi Tsuchida

Mayumi Yamada

アーティスト

Yuji Tsuge

Akira Chang